top of page

Organizational Structure & Team

Chairperson İskender Sayek

Deputy Chairperson Gamze Bensaci

Treasurer Kozma Sayek

Member Ceyda Bahadırlı

Member Ferit Baytaroğlu

Coordinator Aylin Sayek Beyazıt

Assistant Coordinator Meryem Bor


 

bottom of page