“Çocuğun gördüğü düştür barış” diyor şair. Onu hepimizin düşü ve gerçeği yapmak elimizde.

 

Füsun Sayek

(Tıp Dünyası - 1 Şubat 1997, sayı 98)

Linkler:

 

Füsun Sayek Yazıları - TTB Yayınları

 

Füsun Sayek için Yazılanlar / Söylenenler - TTB Yayınları

 

Yücel Tanyeri'nin kaleminden: Füsun Sayek Etkinlikleri

 

Ahu Özyurt'un kaleminden: Turunç Ağaçlı Bahçe

 

İskenderun haber sitesinde İskender Sayek Söyleşisi

 

Füsun Sayek Sanatla Anılıyor - 31 Temmuz 2010 / Sabah Gazetesi

 

İlber Ortaylı kaleminden: Hatay'daki Büyük Görgüsüzlük - 14 Ağustos 2011 / Milliyet Gazetesi

 

Füsun Sayek Parkı Çankaya'da Açıldı - Çankaya Belediyesi

Dr. Füsun Sayek

 

 

1947’de Bor’da doğdu. Babası Merhum Dr. Ali Tekeşin o dönemde Bor’da Sağlık Müdürü idi. Babasının memuriyeti nedeniyle İlkokul eğitimini Bor’da Ortaokul eğitimini ise Diyarbakır’da  tamamladı. Daha sonra babasının Sağlık Bakanlığına tayini nedeniyle lise eğitimini Anakarada tamamlayarak 1964’te Ankara Kız Lisesinden mezun oldu. Tıp fakültesi eğitimine aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi’ne başladı ve 1970 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1970-1971 döneminde Göz Hastalıklarında bir yıl asistanlık yaptıktan sonra Haziran 1971’de sınıf arkadaşı Dr. İskender Sayek’le evlenip Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

 

Buffalo, New York Üniversitesi Nörofizyoloji laboratuvarında bir süre çalıştıktan sonra Millarda Fillmore Hastanesinde İntern’liğini tamamlayıp NewYork Üniversitesi EJ Meyer Memorial Hastanesinde Anestezi ihtisasına başladı. 1975 yılında yaptığı bir çalışma ‘American Society of Anesthesiology’ kongresinde en iyi asistan araştırma ödülü kazandı ve 1976 yılında ihtisasını tamamlayıp yurda döndü. Anestezi uzmanlık sınavına girdikten sonra Ankara Numune Hastanesi’nde bir süre anestezist olarak çalıştı. 1977’de Hacettepe Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında tekrar ihtisas eğitimine başladı ve 1981’de uzmanlık eğitimini tamamladı. 1982’de serbest hekimlik yapmak üzere üniversiteden ayrıldı.

 

1986’da British Council Bursu ile Londra’da Körlüğün önlenmesi konusunda Moorfields Hastanesinde 6 aylık bir eğitim alarak Toplum Göz Sağlığı sertifikası aldı ve Türkiye’ye döndüğünde Sağlık Bakanlığında önce danışman olarak göreve başladı. Kısa sürede tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi. Sağlık Bakanlığı’nda tamamladığı çalışmalar arasında en önemlisi, Güneydoğu’da trahom konusunda yürüttüğü projedir. Talasemi, diabet gibi kronik hastalıkları ile ilgili ülke düzeyinde programlar yapılması konusunda çalışmalar yapan Füsün Sayek, Kan Bankacılığının yeniden düzenlenmesi alanında katkılar sundu. Dünya Bankası 1. Sağlık Projesinde eğitim sorumlusu olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı’nda 1996’ya kadar çalıştı ve emekliye ayrıldı.

 

1984 yılında Ankara Tabip Odası Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu’nun başkanlığındaki yönetime girdi. 1990 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerine girerek Dr. Selim Ölçer başkanlığındaki konseyde iki dönem II. Başkanlık yaptı. Daha sonra 1996 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi başkanlığına seçildi. Hayatının her döneminde olduğu gibi, bu görevinde de insan hakları, hasta hakları, hekim hakları ve kadın haklarının savunucusu oldu. Türk Tabipleri Birliğinde tıp eğitiminin önemini ön plana çıkaran çalışmaların başlamasını ve gelişmesini sağladı. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Raporunun hazırlanması konusunda verdiği destek bugün kurumsallaşan bir sürece dönüştü. Tıp eğitimi konusunda Türk Tabipleri Birliği’nde birçok raporun hazırlanmasında önemli katkılar sundu. Uzmanlık eğitimi ile ilgili Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çalışmaları sürdürdü. Sürekli tıp eğitimi kredilendirme sisteminin Türkiye’de, Avrupa’da birçok ülkeden önce başlamasını ve sürdürülmesini sağladı.

 

Savaşa hep karşı oldu, bireysel silahlanmaya, mayınlara karşı duruşunu her ortamda sergiledi. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinde önemli katkılarda bulunarak tütünün sağlığa etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Pratisyen hekimliğin bir “uzmanlık” alanı olması için çaba sarfetti. Türk Tabipleri Birliğinin birinci basamak hekimler için yayınladığı Sürekli Tıp Eğitimi Dergisinin yayına girmesinde önemli bir rol üstlendi ve uzun yıllar editörlüğünü yaptı. 1999’da Cambridge İngiltere’de Liderlik kursunu tamamladı. Avrupa Konseyi Sağlık Komitesi ve Uluslararası Körlükleri Önleme Birliği’nde ülke temsilciliği yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği kurulmasında fikir analığı yaptı ve kurucu üye olarak görev aldı.

 

14 Mart 2006’da İstanbul Tabip Odası tarafından Türkiye tıp ortamına yaptığı katkılardan dolayı Tıp Hizmet Ödülü ile ödüllendirildi.

 

Evli ve iki kız annesi olan Füsün Sayek, 16 Ekim 2006’da vefat etti.