top of page
Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği
Burs Fonu
2022-2023 Öğretim Yılı

Sevgili öğrenciler,

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Bursu, maddi imkanları yetersiz olan ve

öncelikli olarak Tıp Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrencilerin eğitim süresi boyunca desteklenmesi için oluşturulan burs fonudur.  

2022-23 Öğretim Yılı için ek burs kontenjanı 12 kişi olarak belirlenmiştir.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Bursu alacak öğrenciler, Burs Komitesi tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme ile

maddi desteğe ihtiyaçları ve başarı durumları esas alınarak belirlenmiştir. 

2022-2023 Öğrenim Yılı Burs Hakkı Kazananlar

Barış Özdemir Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Büşra Onurlu Kırklareli Üniversitesi Sağlık Meslek Hizmetleri M. Y. O 

Cemre Barak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derya Duran Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gizem Karaçay Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gözde Ulus Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Helen Reyhani Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hüseyin Çiçek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Işıl Güzel Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Leyla Balta Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Simge Güler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yusuf Kerim Reyhaniye Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek

Ali Şirin Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Simge Bereket Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şevval Deniz İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ekim - Haziran ayları arasında 9 aylık burs ödemesi yapılır ve burs hakkı kazanılan tarihten başlayarak başarı koşullarını sağladığı sürece devam eder.

 

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Bursu karşılıksızdır ve geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak bursiyerler ve mezun bursiyerler dilerlerse dernek bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde görev alabilirler.

Tüm öğrencilere başarılı ve sağlıklı bir öğretim yılı diliyoruz.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Burs Komitesi

Burs Şartları 

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Türkiye’de, örgün yüksek öğretim lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak

  • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak

  • Ara sınıflardan başvuran adaylar için: Genel başarı ortalaması 70/100 veya 2.75/4.00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak                      (Ara sınıflardan başvuranlar transkriptlerini eklemek zorundadır)

 • Maddi desteğe ihtiyacı olmak

 • Başka bir kurum ya da kuruluştan burs desteği almıyor olmak

 • Öncelikli olarak Tıp Fakültesi öğrencisi olmak

 • Başvuru formu ile birlikte kayıtlı olan kurumdan öğrenci olduğuna dair belgeyi eklemek

 • Herhangi bir sabıkanın bulunmaması

 

 • Burs alan öğrencilerin burs programı ve devamlılık koşullarını eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirmiş olması gereklidir.

 • Bursun devam edebilmesi için yıllık akademik ortalama 70/100 ya da 2.75/4.0 olmalıdır. Yıllık akademik ortalamanın bu notun altında olması durumunda yönetim kurulu yeniden bir değerlendirme yaparak karar verir.

 • Burs alan öğrenciler her yıl sonu akademik başarıları ile ilgili resmi belgeleri ibraz etmek zorundadır.

 

bottom of page