top of page

1947'de Bor'da doğdu. Babası Merhum Dr. Ali Tekeşin o dönemde Bor'da Sağlık Müdürü idi. Babasının memuriyeti nedeniyle İlkokul eğitimini Bor'da Ortaokul eğitimini ise Diyarbakır'da  tamamladı. Daha sonra baba Sağlık Bakanlığına tayini nedeniyle lise eğitimini Anakarada tamamlayarak 1964'te Ankara Kız Lisesinden mezun oldu. Tıp Fakültesi eğitimine aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne başladı ve 1970 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1970-1971 döneminde Göz Hastalıklarında bir yıl asistanlık kaybolduktan sonra Haziran 1971'de sınıf arkadaşı Dr. İskender Sayek'le evlenip Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

 

Buffalo, New York Üniversitesi Nörofizyoloji laboratuvarında bir süre denedikten sonra Millarda Fillmore Hastanesinde İntern'liğini tamamlayıp NewYork Üniversitesi EJ Meyer Memorial Hastanesinde Anestezi ihtisasına başladı. 1975 yılında yaptığı bir çalışma 'American Society of Anesthesiology' kongresinde en iyi asistan araştırma ödülü kazandı ve 1976 yılında ihtisasını tamamlayıp yurda döndü. Anestezi doğum sınavına girdikten sonra Ankara Numune Hastanesi'nde bir süre anestezist olarak çalıştı. 1977'de Hacettepe Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında tekrar ihtisas eğitimine başladı ve 1981'de eğitimini tamamladı. 1982'de serbest hekimlik yapmak üzere üniversiteden ayrıldı.

 

1986'da British Council Bursu ile Londra'da Körleşmeye devam etme konusunda Moorfields Hastanesinde 6 aylık bir eğitim alarak Toplum Göz Sağlığı sertifikası aldı ve Türkiye'ye gitmeye Sağlık Bakanlığında önce danışman olarak göreve başladı. Kısa sürede tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nda tamamladığı uygulamalar arasında en önemlisi, Güneydoğu'da trahom konusunda yürüttüğü projedir. Talasemi, diyabet gibi kronik hastalıklar ile ilgili ülke düzeyindeki programları gerçekleştirme konusunda çalıştıran Füsün Sayek, Kan Bankacılığının yeniden dağıtım alanında katkılar sundu. Dünya Bankası 1. Sağlık Projesinde eğitim sorumlusu olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda 1996'ya kadar çalıştı ve emekliye ayrıldı.

 

1984 yılında Ankara Tabip Odası Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu'nun başkanlığındaki yönetime girdi. 1990 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerine girerek Dr. Selim Ölçer başkanlığındaki konseyde iki dönem II. Başkanlık yaptı. Daha sonra 1996 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi başkanlığına seçildi. Hayatının her döneminde olduğu gibi, bu görevinde de insan hakları, hasta hakları, hekim hakları ve kadın koruyucusu oldu. Türk Tabipleri Birliğinde tıp eğitiminin değeri ön plana çıkmasının sonuçlarının yürütülmesini ve izlenmesini sağladı. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporunun hazırlanması konusunda verdiğimiz destek bugün kurumsallaşan bir sürece dönüştü. Tıp eğitimi konusunda Türk Tabipleri Birliği'nde birçok rapor hazırlığında önemli katkılar sundu. Uzmanlık eğitimi ile ilgili Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ile niyet güvencesi konusunda çalışmalarını sürdürdü. Sürekli tıp eğitimi kredilendirme sisteminin Türkiye'de, Avrupa'da birçok kişinin daha önce çalıştırılmasını ve sürdürülmesini sağladı.

 

Savaşa hep karşı oldu, bireysel silahlanmaya, mayınlara karşı duruşunu sergiledi. Sigara ve Ulusal Sağlık Komitesinde önemli katkılarda bulunarak tütünün sağlığa gidişi ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yaptı. Pratisyen hekimliğin bir “uzmanlık” alanı olması için çaba sarfetti. Türk Tabipleri Birliğinin birinci basamak hekimleri için sürekli Tıp Eğitimi Dergisinin yayına girdiğinde önemli bir rol üstlendi ve uzun yıllar editörlüğünü yaptı. 1999'da Cambridge İngiltere'de Liderlik kursunu tamamladı. Avrupa Konseyi Sağlık Komitesi ve Uluslararası Körlükleri Önleme Birliği'nde ülke temsilciliği yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği kuruluşunda fikir analığı yaptı ve kurucu üye olarak görev aldı.

 

14 Mart 2006'da İstanbul Tabip Odası tarafından Türkiye tıp ortamına yaptığı katkılardan dolayı Tıp Hizmet Ödülü ile ödüllendirildi.

 

Evli ve iki kız annesi olan Füsün Sayek, 16 Ekim 2006'da vefat etti.

bottom of page