top of page

Bağışçı Hakları Beyannamesi

Çalışmalarımızı mümkün kılan bağışçılara saygı duyan ve onları onurlandıran bir bağış kültürünü teşvik etmeye kararlıyız. Bağışçı Hakları Beyannamesi, destekçilerimizle olan ilişkimize rehberlik eden ilke ve değerlerin ana hatlarını çizmekte ve onların derneğimize olan güven ve itimadını sağlamaktadır. Birlikte, açık iletişim ve etik yönetim ile olumlu bir değişim ve herkes için daha aydınlık bir gelecek yaratabileceğimize inanıyoruz.

 

Hayırseverlik, kamu yararı için gönüllü eyleme dayanır. Yaşam kalitesi için öncelikli olan bir verme ve paylaşma geleneğidir. Hayırseverliğin kamuoyunun saygı ve güvenine layık olmasını ve bağışçıların ve potansiyel bağışçıların desteklemeleri istenen sivil toplum kuruluşlarına ve amaçlara tam güven duyabilmelerini sağlamak için, tüm bağışçıların bu haklara sahip olduğunu beyan ederiz:

 

  • Derneğimizin misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

  • Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

  • Güncel finansal bilgilere erişim,

  • Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

  • Uygun bir şekilde teşekkür edilmesi,

  • Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

  • Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

  • Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

  • Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

  • Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği adına

Prof. Dr. İskender Sayek

Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı

bottom of page