Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği
Burs Sonuçları
2022

Sevgili Bursiyer Adayımız,

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Bursu, maddi imkanları yetersiz olan ve

öncelikli olarak Tıp Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrencilerin eğitim süresi boyunca desteklenmesi için oluşturulan burs fonudur.  

2022-23 Öğretim Yılı için ek burs kontenjanı 10 kişi olarak belirlenmiştir. 

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Bursu alacak öğrenciler, Burs Komitesi tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme ile

maddi desteğe ihtiyaçları ve başarı durumları esas alınarak belirlenmiştir. 

Ekim - Haziran ayları arasında 9 aylık burs ödemesi yapılır ve burs hakkı kazanılan tarihten başlayarak normal öğrenim süresince devam eder.

 

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Bursu karşılıksızdır ve geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak bursiyerler ve mezun bursiyerler dilerlerse dernek bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde görev alabilirler.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Burs Komitesi

 

Burs başvurularının geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Burs Başvuru Koşulları’nın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş olmaları gereklidir. Lütfen başvuru koşullarını dikkatlice inceleyiniz.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru başlangıç tarihi: 15 Eylül 2022

Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2022

Başvurular info@fusunsayek.org e-posta adresine yapılır.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Türkiye’de, örgün yüksek öğretim lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak

  • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak

  • Ara sınıflardan başvuran adaylar için: Genel başarı ortalaması 70/100 veya 2.75/4.00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak                      (Ara sınıflardan başvuranlar transkriptlerini eklemek zorundadır)

 • Maddi desteğe ihtiyacı olmak

 • Başka bir kurum ya da kuruluştan burs desteği almıyor olmak

 • Öncelikli olarak Tıp Fakültesi öğrencisi olmak

 • Başvuru formu ile birlikte kayıtlı olan kurumdan öğrenci olduğuna dair belgeyi eklemek

 • Herhangi bir sabıkanın bulunmaması

 • Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak ve belirtilen tarihler arasında info@fusunsayek.org adresine göndermiş olmak

 • Referans göstermek (Aileden -anne, baba, amca, teyze, yenge- alınmış referanslar kabul edilmeyecektir)

 • Eksik bilgi içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Burs alan öğrencilerin burs programı ve devamlılık koşullarını eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirmiş olması gereklidir.

 • Bursun devam edebilmesi için yıllık akademik ortalama 70/100 ya da 2.75/4.0 olmalıdır. Yıllık akademik ortalamanın bu notun altında olması durumunda yönetim kurulu yeniden bir değerlendirme yaparak karar verir.

 • Burs alan öğrenciler her yıl sonu akademik başarıları ile ilgili resmi belgeleri ibraz etmek zorundadır.